بنیاد چین در این مطلب تلاش کرده است رتبه بندی دانشگاه های چین را برای شما ارائه کند. این دانشگاه ها در رشته های مخلتفی به جذب دانشجو می پردازند و هر یک ویژگی های مختص خود را دارند.

Latest Chinese University Rankings
آخرین رتبه‌های دانشگاه‌های چین
Rank in China
رتبه در چین
Global Ranking
رتبه جهانی
Tsinghua University 1 45
Peking University 2 59
Zhejiang University 3 98
Shanghai Jiao Tong University 4 101
Fudan University 5 139
University of Science and Technology of China 6 153
Nanjing University 7 184
Wuhan University 8 208
Harbin Institute of Technology 9 215
Huazhong University of Science and Technology 10 218
Sun Yat-sen University 11 221
Shandong University 12 242
Xi’an Jiaotong University 13 266
Tongji University 14 286
Xiamen University 16 299
Jilin University 17 307
Southeast University 18 313
Beijing Normal University 19 315
Beihang University 21 350
Central South University 22 359
Nankai University 23 363
Dalian University of Technology 24 368
Lanzhou University 25 370
South China University of Technology 26 377
Soochow University 27 392
Chongqing University 28 422
Beijing Institute of Technology 29 428
University of Electronic Science and Technology of China 30 461
East China Normal University 31 462
China Agricultural University 32 468
East China University of Science and Technology 33 477
Xidian University 34 502
Shanghai University 35 505
China University of Geosciences (Wuhan) 36 520
University of Science and Technology Beijing 37 530
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 38 539
Northwestern Polytechnical University 39 544
Northeastern University 40 549
Beijing University of Chemical Technology 41 554
Hefei University of Technology 42 575
Nanjing Agricultural University 44 591
Renmin University of China (RUC) 45 596
Nanjing University of Science and Techology 46 602
Nanjing Medical University 47 604
Hunan University 48 621
China University of Mining and Technology 49 635
Zhengzhou University 50 640
Wuhan University of Technology 51 646
Fuzhou University 52 649
Beijing University of Posts and Telecommunications 53 655
Shenzhen University 55 667
Southwest Jiaotong University 56 673
Huazhong Agricultural University 57 685
Central China Normal University 58 698
School of Software Engineering, Beijing Jiao Tong University 60 705
Beijing Jiaotong University 60 705
Jinan University 61 707
South China Normal University 62 710
Hohai University 63 714
Harbin Engineering University 65 717
Nanjing Normal University 66 726
China University of Petroleum (UPC) 67 731
Ocean University of China 68 736
Jiangsu University 69 769
Southwest University 70 779
Zhejiang University of Technology 72 791
North China Electric Power University 73 796
Shaanxi Normal University 74 812
Nanchang University 75 828
Jiangnan University 76 831
Beijing University of Technology 78 841
Beijing Forestry University 80 866
South China Agricultural University 81 877
Zhejiang Normal University 83 911
Xiangtan University 84 915
Yangzhou University 85 929
Taiyuan University of Technology 86 934
Ningbo University 87 936
University of Jinan 89 956
Nanjing University of Posts and Telecommunications 90 959
Yanshan University 91 959
Guangxi University 92 970
China Pharmaceutical University 93 981
Qingdao University 94 982
Shanxi University 95 983
Shanghai Normal University 97 989
Nanjing University of Information Science and Technology 99 1063
Hunan Normal Unversity 102 1085
Zhejiang Sci-Tech University 103 1086
Tianjin Medical University 104 1090
Henan University 105 1122
Hangzhou Normal University 106 1124
Capital Medical University 108 1139
Shantou University 109 1151
Harbin Medical University 110 1158
Kunming University of Science and Technology 111 1160
China Medical University 112 1161
Qingdao University of Science & Technology 113 1172
Hangzhou Dianzi University 114 1177
Northwest Normal University 115 1184
Dalian Maritime University 117 1221
Hebei University of Technology 118 1231
Nantong University 119 1242
Wenzhou University 120 1249
Henan Polytechnic University 121 1260
Tianjin Polytechnic University 122 1264
Anhui Normal University 124 1284
Yantai University 126 1290
Jiangxi Normal University 129 1302
Chongqing Medical University 131 1307
Chongqing University of Posts and Telecommuncations 133 1318
Northeast Forestry University 134 1351
Hebei Normal University 136 1357
Hubei University 138 1375
Guizhou University 139 1381
Anhui Medical University 140 1406
Heilongjiang University 142 1422
University of Internatioanl Business and Economics 143 1424
Inner Mongolia University 144 1430
Xinjiang University 145 1434
Guangzhou University 146 1436
Southern Medical University 148 1452
Central University of Finance and Economics 149 1456
South-Central University For Nationalities 151 1465
Shanghai Maritime University 153 1481
Northeast Agricultural University 155 1508
Chongqing Technology and Business University 156 1514
Tianjin University of Technology 157 1516
Hebei University 159 1533
Changzhou University 160 1536
Shandong University of Technology 161 1543
Hainan University 165 1598
Anhui Agricultural University 166 1604
Anhui University of Technology 168 1623
Changchun University of Science and Technology 169 1638
China Three Gorges University 170 1644
Zhejiang Gongshang University 171 1655
Tianjin Normal University 172 1673
Liaoning University 173 1677
Hunan University of Science and Technology 175 1682
Lanzhou University of Technology 176 1687
Henan University of Science and Technology 177 1688
Dalian Medical University 179 1699
Changsha University of Science & Technology 180 1707
Nanchang Hangkong University 181 1714
Yangtze University 184 1744
Harbin University of Science and Technology 185 1753
Chongqing Normal University 187 1771
Wuhan Institute of Technology 188 1776
Jiangsu Normal University 189 1789
Shanghai University of Electric Power 190 1791
Hebei University of Science and Technology 191 1796
Shenyang Pharmaceutical University 192 1802
Guangdong University of Foreign Studies 193 1815
Fujian Agriculture and Forestry University 194 1817
Henan University of Technology 195 1826
Beijing Technology and Business University 196 1838
Ningxia University 197 1842
Jimei University 198 1844
Guangxi Medical University 199 1844
Shaanxi University of Science & Technology 200 1863
Jiangxi University of Finance and Economics 201 1877
Yanbian University 204 1908
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine 205 1915
Xi’an Jiaotong – Liverpool University 206 1932
North University of China 208 1938
Communication University of China 209 1955
Harbin Normal University 211 1977
Hubei University of Technology 212 1991
Zhejiang University of Finance and Economics 213 2002
North China University of Technology 215 2034
Bohai University 216 2051
Chongqing University of Technology 221 2093
Fujian Medical University 222 2096
Wenzhou Medical University-Medical University of Lublin (Dual Degree) 223 2098
Shihezi University 224 2118
Shaoxing University 226 2172
Guangdong Ocean University 230 2204
Beijing University of Civil Engineering and Architecture 231 2211
Hunan Agricultural University 233 2217
Shenyang Aerospace University 234 2218
Minzu University of China 235 2232
Xiamen University of Technology 237 2242
Dalian Polytechnic University 239 2257
Guizhou Normal University 240 2259
Liaocheng University 241 2261
Chengdu University of Information Technlogy 243 2278
Chongqing Jiaotong University 244 2284
Capital University of Economics and Business 246 2303
Central South University of Forestry and Technology 249 2338
Beijing University of Chinese Medicine 250 2343
Zhongnan University of Economics and Law 252 2355
Sichuan University of Science and Engineering 255 2364
Zhejiang Ocean University 257 2378
Beijing Union University 258 2379
Zhejiang University of Science and Technology 261 2398
Hebei Medical University 263 2429
Dalian Jiaotong University 264 2437
Beijing Information Science and Technology university 266 2451
Nanjing University of Chinese Medicine 267 2458
Inner Mongolia University of Technology 268 2464
Gansu Agricultural University 269 2466
Liaoning Normal University 270 2477
Guangxi University for Nationalities 271 2508
Inner Mongolia University of Science & Technology 274 2523
Xuchang University 275 2528
Lanzhou Jiaotong University 278 2549
China West Normal University 279 2560
Shijiazhuang Tiedao University 280 2567
Qiqihar University 282 2588
Jingdezhen Ceramic Institute 283 2601
Shenyang Jianzhu University 286 2630
Jiangxi Agricultural University 288 2647
Shandong University of Finance and Economics 289 2658
Shenyang University of Technology 291 2685
University of South China 293 2720
Jilin Normal University 295 2760
Beijing Institute of Petrochemical Technology 297 2768
Shenyang University of Chemical Technology (SUCT) 298 2783
Shanghai Second Polytechnic University 300 2789
Anhui University of Finance and Economics 301 2791
Guangdong Pharmaceutical University 303 2795
Chongqing University of Arts and Sciences 305 2803
Hainan Normal University 306 2805
Hubei Normal University 307 2810
Shandong Jianzhu University 308 2812
Minnan Normal University 309 2817
Fujian University of Technology 310 2824
Jishou University 312 2834
Yunnan University of Finance and Economics 314 2900
Univeristy of Science and Technology Liaoning 315 2919
Ningbo University of Technology 318 2928
Zhejiang Chinese Medical University 321 2975
Liaoning Shihua University 322 2975
Xi’an Shiyou University 327 3020
Hunan University of Technology 330 3036
Guangzhou University of Chinese Medicine 331 3049
Qilu University of Technology 334 3063
Jinggangshan University 337 3090
Beihua University 338 3092
Hunan University of Arts and Science 344 3156
Inner Mongolia University for the Nationalities 346 3168
Jiangxi Science & Technology Normal University 348 3192
Shandong University of Traditional Chinese Medicine 350 3209
Shenyang University 351 3214
Heilongjiang University of Chinese Medicine 353 3242
Inner Mongolia Normal University 357 3293
Jiamusi University 358 3300
Shenyang Ligong University 361 3313
Shanghai University of Sport 362 3318
Gannan Normal University 363 3332
North China University of Science and Technology 367 3378
Inner Mongolia Agricultural University 371 3410
Henan University of Chinese Medicine 373 3417
Shaoguan University 375 3432
Huangshan University 381 3462
Shangqiu Normal University 384 3505
Shandong Jiaotong University 388 3519
China University of Geosciences(Beijing) 393 3609
Taishan University 396 3641
Hainan Medical University 398 3650
Chongqing University of Science and Technology 399 3650
Dongbei University of Finance and Economics 401 3660
Beijing Institute of Graphic Communication 402 3669
Chengdu University 403 3671
Tianjin University of Finance and Economics 406 3719
Shanghai International Studies University 409 3749
Harbin University of Commerce 411 3768
China University of Petroleum (Beijing) 412 3789
Zhongyuan University of Technology 418 3886
Beijing Foreign Studies University 420 3909
Beijing Language and Culture University 423 3946
Guangxi University of Science and Technology 424 3958
Hebei University of Economics and Business 427 3983
Yulin Normal University 429 4017
Beijing Sport University 431 4028
The University of Nottingham Ningbo 432 4039
Shanghai DianJi University 433 4082
University of Chinese Academy of Sciences 436 4138
China University of Mining and Technology (Beijing) 437 4147
Shanghai Finance University 439 4164
Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine 444 4200
Nanjing Tech University 447 4291
Lingnan Normal University 450 4346
Tonghua Normal University 451 4361
Changchun Normal University 465 4645
Guilin University of Electronic Technology 467 4672
Wuhan Textile University 468 4682
Xiangnan University 469 4682
Huanggang Normal University 470 4706
Xinjiang Agricultural University 472 4729
Zhejiang A & F University 474 4750
Guangzhou Medical University 477 4763
China University of Political Science and Law 481 4834
Kunming Medical University 482 4849
Linyi University 483 4861
Harbin Institute of Technology, Weihai 488 4967
Central Conservatory of Music 489 4970
Changchun University 493 5006
Beijing Institute of Fashion Technology 501 5109
Dalian Neusoft University of Information 502 5125
Hubei University of Chinese Medicine 504 5140
Beijing Film Academy 507 5260
China Central Academy of Fine Arts 508 5270
Shanghai Lixin University of Accounting and Finance 510 5330
Harbin Institute of Technology, Shenzhen 512 5366
Sichuan International Studies University 518 5528
Beijing International Studies University 520 5571
Tianshui Normal University 521 5575
Guangdong University of Finance 523 5581
Shanghai Conservatory of Music 525 5610
Southwest Medical University 528 5677
Wuhan Sports University 529 5702
Tianjin Foreign Studies University 530 5743
China Youth University for Political Studies 536 5780
Chengdu Sport University 537 5794
The Guangzhou Academy of Fine Arts 538 5794
China Conservatory 545 5878
Beijing Dance Academy 548 5924
Hubei University of Economics 549 5942
Xi’an International Studies University 550 5942
Wuyi University (Jiangmen) 554 6037
Nanjing University of the Arts 555 6043
China Academy of Art 563 6082
Northeastern University at Qinhuangdao 564 6086
Jilin University of Finance and Economics 565 6092
Lanzhou City University 571 6150
Shanghai University of Political Science and Law 574 6178
Yangtze Normal University 576 6192
Anhui University of Chinese Medicine 577 6203
China Women’s University 580 6216
Shandong University of Arts 585 6244
Qinghai Nationalities University 586 6252
Binzhou Medical University 587 6262
Yunnan Arts University 588 6282
Nanyang Institute of Technology 592 6310
Sanda University 595 6354
Shanghai Business School 597 6361
Central Academy of Drama China 600 6407
Chuzhou University 610 6472
Changsha University 614 6499
Xi’an International University 630 6605
Chengde Medical University 650 6729
Yantai Nanshan University 656 6755
Jilin Huaqiao University of Foreign Languages 660 6760
Xianyang Normal University 663 6775
Hebei North University 664 6789
Ningxia Medical University 669 6839
Chifeng University 673 6867
Wuzhou University 681 6954
China Foreign Affairs University 686 6969
Changsha Medical University 689 6990
Mudanjiang Normal University 711 7149
Nanjing Institute of Industry Technology 720 7178
Xichang College 721 7184
Handan College 730 7248
Jilin Agricultural Science and Technology University 733 7269
Shenyang Medical College 735 7277
Jinzhou Medical University 747 7336
College of Humanities & Sciences of Northeast Normal University 912 8175
Southwest University for Nationalities 927 8237
Zhejiang International Studies University 939 8307
Guizhou Minzu University 943 8326
Hubei University of Medicine 962 8394
Wuyi University (Wuyishan) 1,073 8797
Gengdan Institute of Beijing University of Technology 1,101 8893
Cangzhou Normal University 1,127 9000
Wenshan University 1,151 9071
Chongqing Three Gorges University 1,157 9095
Changchun Sci-Tech University 1,234 9378
Yulin University 1,249 9414
Heihe University 1,374 9885
Neusoft Institute, Guangdong 1,411 10021
Weifang University of Science and Technology 1,413 10021
Guangzhou College of South China University of Technology 1,427 10091
Capital University of Physical Education and Sports 1,434 10121
Zhejiang Shuren University 1,496 10369
Huzhou University 1,514 10461
Jiangxi University of Science and Technology 1,570 10712
Zhejiang Yuexiu University Of Foreign Languages 1,647 11226
Sino-British College-University of Shanghai for Science and Technology 1,689 11491
Shanghai University of Medicine & Health Sciences 1,788 12475
Qiqihar Medical University 1,842 13096
Shandong Vocational College of Science & Technology 1,925 14266
Jilin University – Lambton College 1,928 14305
Civil Aviation Management Institute of China 1,952 14608
Xuzhou Medical University 2,000 15462
Shenyang Urban Construction University 2,028 16201
Yuxi Normal University 2,205 27513

لوگو اصلی بنیاد بین‌المللی مطالعات چین

برای اخذ پذیرش تحصیلی در کشور چین کافیست فرم زیر‌را پر کنید

 

کد مطلب: 991112002-283

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *