دانشگاه نرمال پکن
آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه نرمال پکن Beijing Beijing Normal University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه نرمال پکن

مهر ۱۷, ۱۳۹۷
دانشگاه نرمال پکن چین

تحصیل در دانشگاه نرمال پکن چین BEIJING NORMAL UNIVERSITY

دانشگاه نرمال پکن چین ، یک دانشگاه کلیدی تحت مدیریت وزارت آموزش و پرورش است ، دانشگاه نرمال پکن چین یک موسسه معروف آموزش عالی است که برای آموزش معلمان، علم آموزش و پرورش و یادگیری اساسی در هر دو زمینه هنر و علوم شناخته شده است.