نقاط قوت و ضعف آموزش آنلاین – یادگیری الکترونیکی

نقاط قوت و ضعف آموزش آنلاین | بنیاد چین

قبل از پرداختن به نقاط قوت و ضعف آموزش آنلاین یک نظری بر دو نوع آموزش حضوری و آنلاین خواهیم داشت و هر دو شیوه را با هم مقایسه می کنیم تا بیشتر بتوانیم در رابطه با ویژگی های هر کدام نظر بدهیم. خاطرات خود را به یاد آورید زمانی که هر روزه از صبح […]