کتابخانه‌های چین | بنیاد چین

کتابخانه‌های چین – آشنایی با مهمترین کتابخانه‌های چین

زمان مطالعه: 2 دقیقه در این مقاله سعی داریم شما را با کتابخانه‌های چین و روند توسعه آنها آشنا کنیم. پس از تاسیس جمهوری خلق چین، دولت و آموزش و پرورش قصد داشتند کتابخانه‌های چین را توسعه دهند؛ به‌طوری که مردم در سراسر کشور به کتابخانه دسترسی داشته باشند.  4,961 total views

 4,961 total views