کارهای دانشجویی در دانشگاه‌های چین

کسب در آمد

در این مقاله می‌خواهیم در مورد کسب درآمد از طریق کارهای دانشجویی در دانشگاه‌های چین برایتان توضیح دهیم. این نوع از کارها برای دانشجویان بین المللی بسیار جذاب است چون در عین حال که در دانشگاه خود مشغول یادگیری هستند می‌توانند در زمان‌های اضافی، در دانشگاه کسب درآمد کنند و نیازی به رفت و آمد […]