پروژه 211 در آموزش عالی کشور چین چیست؟

دانشگاه تسینخوا در چین

پروژه 211 در سال 1995 توسط وزارت آموزش و پرورش جمهوری خلق چین ایجاد شد. این پروژه مختص دانشگاه‌ها و کالج‌های مهم ملی است. هدف از ایجاد این پروژه ارتقای استانداردهای تحقیقاتی دانشگاه‌های سطح بالا و توسعه استراتژی برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود. بودجه اختصاص یافته به مرحله اول این پروژه، از 1996 تا […]