رقابت در مدارس چین

مدارس چین

رقابت در مدارس چین: امروزه با افزایش رقابت در مدارس چین و بالا رفتن سطح تحصیلات چینی‌ها‌، ورود به دانشگاه‌های برتر چینی یک دستاورد قابل توجه بین دانشجویان است‌. داشتن مدرک دانشگاهی معمولی چین در حال حاضر نمی‌تواند انتظار جامعه رو به رشد را برای رقابت برآورده کند.