تحصیل پزشکی در دانشگاه هاست

دانشگاه هاست

شرایط تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه هاست کالج پزشکی تانگجی یکی از دانشگاه‌های برتر پزشکی در چین است. تاریخ این دانشگاه به 1907 برمی گردد زمانی که دانشکده پزشکی توسط اریش، دکتر آلمانی در شانگهای تاسیس شد. در حال حاضر بیش از ده عدد از فارغ التحصیلان این دانشگاه، عضو آکادمی علوم ملی چین […]