بررسی اختلال شبکه های مغزی توسط محققان دانشگاه نرمال پکن

زمان مطالعه: < 1 دقیقه کد پادکست: 981223002-346-01 اختلالات شناختی بر اساس یک متاآنالیز منتشر شده در روانپزشکی بیولوژیک،اختلالات شناختی و روانپزشکی تغییرات شایعی از قابلیت ارتباطی بین سه شبکه مغزی درگیر در شناخت را به اشتراک می‌گذارد.تغییرات شبکه در مناطق مغزی عملکرد کلی شناختی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعه نشان می دهد که تغییر در این شبکه ها …

بررسی اختلال شبکه های مغزی توسط محققان دانشگاه نرمال پکن Read More »

 4,012 total views,  8 views today