مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه فودان شانگهای

دانشگاه فودان چین Fudan University

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه ژجیانگ

دانشگاه ججیانگ چین Zhejiang University of China

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه اقیانوس چین

دانشگاه اقیانوس شناسی چین Ocean University of china

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

مهر ۱۱, ۱۳۹۷
دانشگاه سان یات سن

دانشگاه سان یات سن چین Sun Yat-sen University

مهر ۱۱, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

دانشگاه تونگجی چین Tongji University in China

مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه علم و فناوری چین

دانشگاه علم و فناوری چین University of Science and Technology of China

مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه دونگ هوا چین

دانشگاه دونگ هوا چین Donghua University

مهر ۷, ۱۳۹۷
دانشگاه طبیعی شرق چین

دانشگاه نرمال شرق چین East China Normal University