آبان ۲۰, ۱۳۹۷
رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی تجارت و اقتصاد چین University of International Business and Economics

رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی تجارت و اقتصاد چین University of International Business and Economics

آبان ۲۰, ۱۳۹۷
رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه جیلین Jilin University

رشته حقوق دانشگاه جیلین چین Jilin University

آبان ۱۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

مهر ۲۱, ۱۳۹۷
Nanjing Southeast University K

دانشگاه جنوب شرقی نانجینگ چین (NSU)

مهر ۱۷, ۱۳۹۷
Peking University 1

دانشگاه پکن چین Peking University

مهر ۱۷, ۱۳۹۷
Beijing University of Chinese Medicine

دانشگاه پزشکی چینی پکن Beijing University of Chinese Medicine

مهر ۱۷, ۱۳۹۷
دانشگاه تیانجین در چین

دانشگاه تیانجین در چین Tianjin University

دانشگاه تیانجین به عنوان اولین موسسه مدرن آموزش عالی در بین دانشگاه های چین است.این دانشگاه عضو “پروژه ۲۱۱” و “۹۸۵” می باشد و تحت نظارت مستقیم آموزش و پرورش چین است.
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دانشگاه جیلین چین

دانشگاه جیلین چین Jilin University

دانشگاه جیلین چین (JLU)، در سال ۱۹۴۶، در شهر چانگچون، تاسیس شده است.این دانشگاه در سال ۱۹۹۵، عضو “پروژه ۲۱۱” شد و در سال ۲۰۰۱، عضو “پروژه ۹۸۵” شده است.
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دانشگاه علم و صنعت نانجینگ چین

دانشگاه علم و صنعت نانجینگ چین Nanjing University of Science and Technology

دانشگاه علم و صنعت نانجینگ چین (NJUST) در سال ۱۹۵۲، در شهر هاربین، تاسیس شده است و در سال ۱۹۶۲، محوطه دانشگاه به شهر نانجینگ، انتقال یافت.درسال ۱۹۹۵، این دانشگاه، عضو “پروژه ۲۱۱” شده و هم چنین در سال ۲۰۰۰، عضو “پروژه ۹۸۵” شده است.