آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ووهان Wuhan University of Technology

رشته فیزیک دانشگاه ووهان Wuhan University of Technology

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

رشته فیزیک دانشگاه دالیان Dalian University of Technology

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

رشته فیزیک دانشگاه شانگهای Shanghai University

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه فناوری پکن Beijing Institute of Technology

رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شی آن جیاوتونگ Xi an Jiaotong University

رشته فیزیک دانشگاه شی آن جیاوتونگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه علم و صنعت شرق چین East China University of Science and Technology

رشته فیزیک دانشگاه علم و صنعت شرق چین

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه علم و فناوری شرق چین East China University of Science and Technology

رشته فیزیک دانشگاه علم و فناوری شرق چین

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه فودان Fudan University

رشته فیزیک دانشگاه فودان Fudan University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه نانجینگ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

رشته فیزیک دانشگاه نانجینگ