مهر ۱۷, ۱۳۹۷
Beijing University of Chinese Medicine

تحصیل در دانشگاه پزشکی چینی پکن Beijing University of Chinese Medicine

مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه مطالعات کشورهای خارجی پکن

تحصیل در دانشگاه مطالعات کشورهای خارجی پکن Beijing Foreign Studies University

مهر ۴, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

دانشگاه های کشور چین