پذیرش پزشکی در دانشگاه جینان
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه جینان چین Jinan University