پذیرش رشته پزشکی در کشور چین
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه ژجیانگ

رشته پزشکی دانشگاه ججیانگ در کشور چین