پذیرش رشته حسابداری دانشگاه جینان
آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته حسابداری دانشگاه جینان Jinan University Accounting College

شرایط تحصیل رشته حسابداری در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جینان