پذیرش در رشته حقوق دانشگاه موسسه فناوری پکن
آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته حقوق دانشگاه موسسه فناوری پکن Beijing Institute of Technology

شرایط تحصیل رشته حقوق در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه موسسه فناوری پکن