هزینه تحصیل در چین،تحصیل پزشکی در چین
مهر ۲۱, ۱۳۹۷

تحصیل در دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology