مزایای اخذ بورسیه تحصیلی چین
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

رشته کامپیوتردانشگاه نرمال ججیانگ Zhejiang Normal University

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه شیامن