مراحل اخذ بورسیه تحصیلی چین
آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه بیهنگ Beihang University

رشته کامپیوتر دانشگاه بیهنگ Beihang University