مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه فودان شانگهای

دانشگاه فودان چین Fudan University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه شیامن

رشته پزشکی دانشگاه شیامن