شرایط تحصیل در چین
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه ججیانگ

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
مدارک مورد نیاز برای گرفتن پذیرش

رشته زیست شناسی دانشگاه نرمال ججیانگ

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دونخوآ Donghua University

رشته فیزیک دانشگاه دونخوآ Donghua University