مهر ۱۲, ۱۳۹۷
دانشگاه فودان شانگهای

تحصیل در دانشگاه فودان چین Fudan University

مهر ۴, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

دانشگاه های کشور چین