دانشگاه پلی تکنیک شمال غربی چین
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
poly3

تحصیل در دانشگاه پلی تکنیک شمال غربی چین North Western Polytechnic University China