دانشگاه پست و مخابرات پکن
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دانشگاه پست و مخابرات پکن

تحصیل در دانشگاه پست و مخابرات پکن BUPT

دانشگاه پست و مخابرات پکن ( BUPT ) یک دانشگاه کلیدی ملی است که در آموزش و تحقیق در زمینه ارتباطات کابلی، ارتباطات بی سیم، کامپیوتر و مهندسی الکترونیک فعالیت می کند. BUPT به عنوان یکی از مدارس مهندسی برتر چین شناخته می شود.