دانشگاه هاربین
شهریور ۲۱, ۱۳۹۷
دانشگاه مهندسی هاربین چین

دانشگاه مهندسی هاربین Harbin Engineering University

دانشگاه مهندسی هاربین چین (HEU)، تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین است.این دانشگاه عضو “پروژه ۲۱۱” و “پروژه ۹۸۵” است.