دانشگاه مطالعات خارجی پکن
آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته حقوق در دانشگاه مطالعات خارجی پکن Beijing Foreign Studies University

شرایط تحصیل رشته حقوق در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه مطالعات خارجی پکن