دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
Shanghai International Studies University

تحصیل در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای چین(SISU)