دانشگاه فضانوردی و هواشناسی نانجینگ چین
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
فضانوردی و هواشناسی نانجینگ چین (NUAA)

تحصیل در دانشگاه فضانوردی و هواشناسی نانجینگ چین NUAA

دانشگاه فضانوردی و هواشناسی نانجینگ چین (NUAA) در سال 1952، در شهر نانجینگ تاسیس شده است.دانشگاه فضانوردی و هواشناسی نانجینگ تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین است.