دانشگاه علم و صنعت هواجونگ
آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه علم و صنعت هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه علم و صنعت هواجونگ چین