دانشگاه شی آن جیاوتونگ
آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر شی آن جیاوتونگ Xi an Jiaotong University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ

آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

شرایط تحصیل رشته دندان پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ چین

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شی آن جیاوتونگ Xi an Jiaotong University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ

مهر ۱۲, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

شرایط تحصیل رشته دندان پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
نقاشی شیان 960x720 - شرایط تحصیل رشته پزشکی در چین (2019) - دانشگاه شی آن جیاوتونگ

شرایط تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

شرایط تحصیل رشته داروسازی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه شی آن جیاوتونگ چین