دانشگاه زبان و فرهنگ پکن
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
دانشگاه زبان و فرهنگ پکن

تحصیل در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن Beijing Language and Culture University

دانشگاه زبان و فرهنگ پکن (BLCU) یک دانشگاه  تحت وزارت آموزش و پرورش جمهوری خلق چین است. این دانشگاه در سال ۱۹۶۲ تحت هدایت نخست وزیر ژو انلا تاسیس شد. در ژوئن سال ۱۹۶۴، به عنوان موسسه زبان پکن تعریف شد. در سال ۱۹۷۴، رئیس موسسه مائو زدونگ نام موسسه را تأیین کرد. در ژوئن ۱۹۹۶، به عنوان دانشگاه زبان و فرهنگ پکن تغییر نام داد.
مرداد ۱۴, ۱۳۹۷
دانشگاه زبان و فرهنگ پکن چین Beijing Language and Culture University

تحصیل در دانشگاه زبان و فرهنگ پکن چین Beijing Language and Culture University

دانشگاه زبان و فرهنگ پکن چین Beijing Language and Culture University در سال 1962 تأسیس شد و در ابتدا به عنوان مدرسه آمادگی عالی برای دانشجویان خارجی نامگذاری شد. در سال 1996 با تصویب وزارت آموزش و پرورش چین، این مدرسه به دانشگاه زبان و فرهنگ پکن تبدیل شد. این تنها دانشگاه بین المللی در کشور چین است که وظیفه اصلی آن آموزش […]