دانشگاه تربیت بدنی پکن چین
مهر ۱۷, ۱۳۹۷
دانشگاه تربیت بدنی پکن

تحصیل در دانشگاه تربیت بدنی پکن چین Beijing Sport University

دانشگاه تربیت بدنی پکن چین یک دانشگاه مشهور است که دارای تاریخ شگفت انگیز، سپرده عمیق فرهنگ، پایه تحصیلی جامع و ویژگی های آموزش متمایز است. برنامه ریزی برای این دانشگاه در ماه ژوئیه سال ۱۹۵۲ آغاز شد و در ماه نوامبر همان سال تاسیس شد.