آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه بیهنگ Beihang University

شرایط تحصیل رشته کامپیوتر در چین(۲۰۱۹) – دانشگاه بیهنگ Beihang University

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه بیهنگ Beihang University

شرایط تحصیل رشته فیزیک در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه بیهنگ Beihang University