دانشگاه الکترونیک و فناوری چین
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
University of Electronic Science and Technology of China

تحصیل در دانشگاه الکترونیک و فناوری چین University of Electronic Science and Technology of China