دانشگاه آکادمی علوم چین
اکتبر 22, 2018
 دانشگاه آکادمی علوم چین

تحصیل در دانشگاه آکادمی علوم چین University of Chinese Academy of Sciences

دانشگاه آکادمی علوم چین در سال۱۹۷۸، در شهر پکن تاسیس شده است. در سال ،۱۹۵۱ آکادمی علوم چین ( CAS ) اولین گروه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در چین را ثبت نام کرده است. این دانشگاه،در سال ۱۹۵۵، اولین مقررات اداری در زمینه تحصیلات تکمیلی در چین صادر کرد. ۱۹۷۸ در سال ۱۹۷۸، مدرسه فارغ التحصیل آکادمی علوم چین به عنوان اولین مدرسه فارغ التحصیلی در چین تاسیس شده است.