تحصیل رشته پزشکی به زبان انگلیسی
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه جینان چین Jinan University