مهر ۴, ۱۳۹۷

شهر های کشور چین برای تحصیل

شهریور ۲۱, ۱۳۹۷
دانشگاه مهندسی هاربین چین

دانشگاه مهندسی هاربین Harbin Engineering University

دانشگاه مهندسی هاربین چین (HEU)، تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین است.این دانشگاه عضو “پروژه ۲۱۱” و “پروژه ۹۸۵” است.
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه شی آن

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه علوم پزشکی چین

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جنوب شرقی نانجینگ چین

رشته پزشکی دانشگاه جنوب شرقی چین Southeast University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه شاندونگ چین Shandong University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جِنگجو در چین

رشته پزشکی دانشگاه جنگجو

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه جینان چین Jinan University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

رشته پزشکی دانشگاه تونگجی