تحصیل در رشته فیزیک
آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه جینانJinan University

رشته فیزیک دانشگاه شاندونگ Shandong University