تحصیل در رشته زیست شناسی
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

رشته زیست شناسی تکاملی دانشگاه شانگهای جیاوتونگ