آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه علم و صنعت هواجونگ چین Huazhong University of Science and Technology

رشته فیزیک دانشگاه علم و صنعت هواجونگ چین

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته حقوق دانشگاه شاندونگ Shandong University

رشته حقوق دانشگاه شاندونگ Shandong University

آبان ۲۴, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتردانشگاه فناوری پکن Beijing Institute of Technology

رشته فیزیک موسسه فناوری پکن

آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته کامپیوتر دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته حقوق دانشگاه شیامن Xiamen University

آبان ۲۰, ۱۳۹۷
رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی تجارت و اقتصاد چین University of International Business and Economics

رشته حقوق دانشگاه بین‌المللی تجارت و اقتصاد چین University of International Business and Economics

آبان ۲۰, ۱۳۹۷
رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه جیلین Jilin University

رشته حقوق دانشگاه جیلین چین Jilin University

آبان ۱۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

رشته کامپیوتر دانشگاه سیچوان Sichuan University

مهر ۳۰, ۱۳۹۷
دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین

دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین Nanjing Agricultural University

دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین (NAU)، در سال ۱۹۰۲ تاسیس شده است.تمرکز اصلی این دانشگاه در رشته های علوم کشارزی می باشد و هم چنین برنامه هایی در زمینه های مختلف آموزشی مانند علوم، اقتصاد، مدیریت، مهندسی، علوم انسانی و حقوق را ارائه می دهد.