بورسیه تحصیلی چین
آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

دکترا رشته حسابداری دانشگاه شیامن

آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته حسابداری دانشگاه ووهان Wuhan University Accounting Department

رشته حسابداری دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی پکن

آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته حسابداری دانشگاه جینان Jinan University Accounting College

رشته حسابداری دانشگاه جینان

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه شیامن Xiamen University

رشته زیست شناسی سلولی دانشگاه شیامن

آبان ۲۹, ۱۳۹۷
مدارک مورد نیاز برای گرفتن پذیرش

رشته زیست شناسی دانشگاه نرمال ججیانگ

مهر ۳۰, ۱۳۹۷
دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین

دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین Nanjing Agricultural University

دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین (NAU)، در سال ۱۹۰۲ تاسیس شده است.تمرکز اصلی این دانشگاه در رشته های علوم کشارزی می باشد و هم چنین برنامه هایی در زمینه های مختلف آموزشی مانند علوم، اقتصاد، مدیریت، مهندسی، علوم انسانی و حقوق را ارائه می دهد.
مهر ۳۰, ۱۳۹۷
دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین

دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین Huazhong Agricultural University

دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین در سال 1898، در شهر ووهان تاسیس شده است.دانشگاه کشاورزی هواجونگ چین (Huazhong Agricultural University) تحت نظارت مستقیم، آموزش و پرورش چین است و این دانشگاه عضو "پروژه211" و "پروژه 985" است.
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
دانشگاه جیلین چین

دانشگاه جیلین چین Jilin University

دانشگاه جیلین چین (JLU)، در سال ۱۹۴۶، در شهر چانگچون، تاسیس شده است.این دانشگاه در سال ۱۹۹۵، عضو “پروژه ۲۱۱” شد و در سال ۲۰۰۱، عضو “پروژه ۹۸۵” شده است.