اخذ پذیرش رشته پزشکی
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه علوم پزشکی چین

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی چین

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه شاندونگ چین Shandong University