اخذ پذیرش رشته پزشکی در چین
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جِنگجو در چین

رشته پزشکی دانشگاه جنگجو

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه ووهان چین

رشته پزشکی دانشگاه ووهان