آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته حسابداری دانشگاه ووهان Wuhan University Accounting Department

رشته حسابداری دانشگاه ووهان

آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ووهان Wuhan University of Technology

رشته فیزیک دانشگاه ووهان Wuhan University of Technology

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه ووهان چین

رشته پزشکی دانشگاه ووهان