آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه دونگ هوآ Donghua University

رشته کامپیوتر دانشگاه دونگ هوآ Donghua University

آبان ۲۶, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه دونخوآ Donghua University

رشته فیزیک دانشگاه دونخوآ Donghua University