آذر ۳, ۱۳۹۷
رشته کامپیوتر دانشگاه جینانJinan University

رشته کامپیوتر دانشگاه جینانJinan University

آذر ۱, ۱۳۹۷
رشته حسابداری دانشگاه جینان Jinan University Accounting College

رشته حسابداری دانشگاه جینان

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه جینان چین Jinan University