آبان ۳۰, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

آبان ۲۲, ۱۳۹۷
رشته فیزیک دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

رشته کامپیوتر دانشگاه ججیانگ Zhejiang University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه ژجیانگ

رشته پزشکی دانشگاه ججیانگ در کشور چین