فرزین حسن زاده
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه شاندونگ چین Shandong University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جِنگجو در چین

رشته پزشکی دانشگاه جنگجو

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷

رشته پزشکی دانشگاه جینان چین Jinan University

شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه سان یات سن

رشته پزشکی دانشگاه سان یات سن چین Sun Yat-sen University