فرزین حسن زاده
مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه مطالعات کشورهای خارجی پکن

تحصیل در دانشگاه مطالعات کشورهای خارجی پکن Beijing Foreign Studies University

مهر ۸, ۱۳۹۷

تحصیل در دانشگاه چینگ هوا چین(تسینگ هوا چین)Tsinghua University

مهر ۸, ۱۳۹۷
دانشگاه دونگ هوا چین

تحصیل در دانشگاه دونگ هوا چین Donghua University

مهر ۷, ۱۳۹۷
کمپ xuhui

تحصیل در دانشگاه علم و تکنولوژی شرق چین East China University of Science and Technology

مهر ۷, ۱۳۹۷
دانشگاه طبیعی شرق چین

تحصیل در دانشگاه نرمال شرق چین East China Normal University

مهر ۴, ۱۳۹۷
دانشگاه تونگجی چین

دانشگاه های کشور چین

مهر ۴, ۱۳۹۷

شهر های کشور چین برای تحصیل

شهریور ۲۵, ۱۳۹۷
رشته دندان پزشکی دانشگاه شی آن چین

تحصیل در دانشگاه شی ان جیائوتونگ چین Xi’an Jiaotong University

انشگاه شی ان جیائوتونگ چین یکی از بهترین دانشگاه های شرق چین است.که دارای یک دانشگاه تحقیقاتی ارائه دهنده برنامه های جامع در حوزه: مهندسی، پزشکی، اقتصاد، هنر، فلسفه، قانون و آموزش و پرورش است.همچنین این دانشگاه دارای پنج آزمایشگاه ملی و دو مرکز تحقیقات مهندسی ملی است.هشت بیمارستان وابسته به دانشگاه شی ان در چین وجود دارد.
شهریور ۱۹, ۱۳۹۷
دانشگاه جنوب شرقی نانجینگ چین

تحصیل رشته پزشکی در چین (۲۰۱۹) – دانشگاه جنوب شرقی چین Southeast University